Piątek, 20 kwietnia 2018 r., imieniny Agnieszki, Czesława, Amalii

Fundusze unijne dla Mazowsza w 2017 roku

(fot. archiwum organizatora)

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.


Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Trwa również konkurs o dofinansowanie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz współpracy z rynkiem pracy skierowany do wnioskodawców z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Samorządy i ich jednostki organizacyjne, jak i podmioty realizujące zadania publiczne mogą wnioskować o fundusze na budowę i zabezpieczenie obiektów wodnych na obszarach zagrożonych powodzią. Dostępne są środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. Na przykład roboty budowlane lub przebudowy ścian, dachów, stropów, instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły.

Do przedsiębiorców skierowane jest natomiast wsparcie w opracowaniu innowacyjnych produktów. Mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się więc o fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych nawet do etapu pierwszej produkcji. Prace można przeprowadzić samodzielnie lub we współpracy z naukowcami.

Cały czas można ubiegać się o dofinansowanie na wdrożenie systemów alarmowania mieszkańców o zagrożeniach, rozwój gospodarki odpadami, a także wymianę urządzeń grzewczych. Trwa konkurs dotyczący infrastruktury do wspólnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. O wsparcie mogą wnioskować m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, placówki zdrowotne, instytucje kultury, uczelnie i wspólnoty mieszkaniowe. Samorządy starają się o fundusze na realizację kompleksowych inwestycji miejskich obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Do Warszawy i okolicznych gmin skierowany jest nabór na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie tworzenia parkingów Parkuj i Jedź. Mikro, małe i średnie firmy ubiegają się natomiast o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Biznes może również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce "Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

Skomentuj [ 0 ]
09:39, 09.06.2017 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

WSJO

Legia

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET