Czwartek, 19 lipca 2018 r., imieniny Alfreda, Wincentego, Wodzisława

Ruszył nabór wniosków na realizację infrastruktury drogowej

Do 15 września mazowieckie samorządy mogą składać wnioski o środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Jednostkowo dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł.


Każda gmina może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na jedno zadanie inwestycyjne, a powiaty - dwa wnioski na realizację dwóch zadań.

Wnioski będą oceniane przez komisję według następujących kryteriów:
- znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - skala ocen od 0 do 12 punktów,
- znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej - skala ocen od 0 do 7 punktów,
- wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego - skala ocen od 0 do 10 punktów,
- poziom dochodów własnych wnioskodawcy - skala ocen od 0 do 8 punktów,
- kontynuacja zadania - skala ocen od 0 do 2 punktów,
- wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości - skala ocen od 0 do 3 punktów.

Do 27 października br. ogłoszone zostaną listy wniosków odrzuconych formalnie oraz listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych ma nastąpić do 13 listopada br.

Wnioski można składać:
- osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 38, wejście B),
- pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (decyduje data wpływu).

W 2016 r. w ramach programu zrealizowano 73 zadania obejmujące łącznie ponad 182 km dróg, z czego ponad 108 km stanowiły drogi powiatowe, a ponad 74 km drogi gminne. Natomiast w 2017 r. do projektu zakwalifikowano łącznie 44 wnioski, dotyczące 20 dróg powiatowych i 24 dróg gminnych. Dofinansowanie w wysokości ok. 76,5 mln zł pozwoli na budowę i/lub przebudowę ponad 110 km dróg lokalnych.

Niezbędne informacje, w tym wzór wniosków znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem "Programy Przebudowy Dróg Lokalnych".

Skomentuj [ 0 ]
11:48, 09.09.2017 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET