Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., imieniny Olimpii, Łazarza, Jolanty

Dofinansowania dla rolników zapobiegające zniszczeniom w wyniku ASF (wideo)

Od 2 do 31 stycznia trwa kolejny nabór wniosków z działania "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Program jest skierowany do rolników, którzy posiadają gospodarstwa rolne na terenie ASF czyli występowania afrykańskiego pomoru świń.


Nabór wniosków będzie prowadzony w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020".

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc przyznaje się rolnikowi na operacje polegające na wykonaniu ogrodzenia chlewni albo na utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Szczegółowa informacja w zakresie obszarów objętych wsparciem znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru

1. Jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi
- od 300 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,
- od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
- powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;

2. Jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.
Kolejność przysługiwania pomocy ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień złożenia Wniosku oraz kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do Wniosku.

Wysokość pomocy
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta 100 tys. zł. Koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na temat programu są udzielane w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800-380-084.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

Nabór wniosków przeprowadzony jest od 2 stycznia i potrwa do 31 stycznia 2018 r.

O szczegółach mówi Małgorzata Niemiec - dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych:

 

Skomentuj [ 0 ]
14:35, 08.01.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET