Czwartek, 22 listopada 2018 r., imieniny Cecylii, Marka, Maura

Na mazowieckie zabytki 5 mln zł z kasy województwa

W budżecie Mazowsza znalazła się rekordowa kwota na dotacje na mazowieckie zabytki. Tylko do końca lutego br. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na terenie zabytkowych obiektów.


Urokliwe przydrożne kapliczki i monumentalne świątynie, zamki, pałace czy dwory - mazowieckie zabytki ciągle jednak wymagają wsparcia, dlatego samorząd przeznaczy na renowację wpisanych do rejestru obiektów 5 mln zł.

- Dobra sytuacja finansowa Mazowsza pozwala nam w tym roku wrócić do zadania, które jeszcze kilka lat temu systematycznie realizowaliśmy i dzięki któremu wiele wielkich, ale też mniejszych mazowieckich pereł architektury i sztuki zostało odnowionych. Ciągle jest jednak wiele do zrobienia, dlatego cieszy mnie, że będziemy mogli pomóc. Zachęcam wszystkich tych, którym troska o nasze kulturalne Mazowsze jest szczególnie bliska do ubiegania się o te środki - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na co dotacja i w jakiej kwocie?
Ubiegający się o dotację mają szansę na wsparcie nawet do 200 tys. zł. Dotacje mogą być udzielone na obiekty wpisane do rejestru zabytków. Muszą na stałe znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być dostępne publicznie. Wnioskujący muszą pamiętać o tym, aby wykazać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe zabytku dla mieszkańców naszego regionu.

Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te środki będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac. Ponadto za środki z budżetu Mazowsza będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Kto może się ubiegać o fundusze i gdzie szukać informacji
O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Aby zdobyć wsparcie, należy złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku).

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl.

Skomentuj [ 0 ]
12:04, 10.02.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET