Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., imieniny Olimpii, Łazarza, Jolanty

Konkursy MEN na 100-lecie odzyskania niepodległości

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza działania wspierające organizatorów obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Pierwszy to program "Niepodległa", drugi "Koalicje dla niepodległej". Celem jest m.in. zaangażowanie Polaków w świętowanie obchodów.


Zadania mają też na celu zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową - wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:
- budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,
- upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego,
- upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
- organizacje pozarządowe - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami).

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
- festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
- wystawy wraz z katalogami,
- projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne,
- wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
- tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów),
- publikacje.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie do 23 marca 2018 roku do godziny 15.59. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 4 kwietnia do 20 listopada 2018 r. Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku wynosi 6 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 tys. zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 tys. zł brutto.

"Koalicje dla Niepodległej" to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji na realizację lokalnych inicjatyw na rzecz obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dofinansowane zostaną inicjatywy zakładające współpracę mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych podejmowane na poziomie lokalnym. Konkurs jest skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Chcąc uczestniczyć w konkursie wnioskodawcy będą musieli zawrzeć koalicję składającą się z co najmniej dwóch podmiotów. Każdy beneficjent może brać udział w konkursie maksymalnie w dwóch zadaniach - w jednym jako wnioskodawca, w drugim jako koalicjant.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań:
- dotyczących obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
- angażujących uczestników w realizację zadania,
- skierowanych do lokalnej społeczności,
- rozwijających różne umiejętności uczestników, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,
- rozwijających wiedzę historyczną i obywatelską uczestników,
- o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych, takie jak: warsztaty, dyskusje, spotkania, przeglądy, pikniki, hackatony bądź maratony wydarzeń (ale nie sportowych), gry miejskie, questy, spacery, lekcje tematyczne.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie do 23 marca 2018 roku do godziny 15.59. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 4 kwietnia do 20 listopada 2018 r. Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku wynosi 6 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 tys. zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 tys. zł brutto. Rezultatami kwalifikujących się zadań mogą być: teksty prasowe, koncerty, nagrania muzyczne, instalacje, wystawy wewnętrzne i plenerowe (wraz z katalogami), murale, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), oznakowanie miejsc pamięci, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, plenery, panele dyskusyjne, wykłady, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, muzea społeczne, wydawnictwa (opracowanie rocznicowe, album, śpiewnik niepodległościowy, książka drukowana, e-book, audiobook, książka w formacie Daisy, gra planszowa lub karciana), film, audycja radiowa lub telewizyjna.

Powyższe formy nie mogą być samodzielnymi zadaniami, lecz muszą funkcjonować wyłącznie jako rezultaty określonych zadań. Planowany termin ogłoszenia naboru to kwiecień 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie niepodlegla.gov.pl.

Skomentuj [ 0 ]
12:30, 11.03.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET