Piątek, 22 marca 2019 r., imieniny Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.


Będzie to pierwsza licytacja prawa własności do nieruchomości (o powierzchni 4,3310 ha) zabudowanej:
- budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 360,00 m kw., wykonany w 2008 r.,
- budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 296,00 m kw.,
- budynkiem gospodarczym murowanym o powierzchni użytkowej 278,00 m kw.

Działka jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, wodociągowej i własną oczyszczalnię przydomową.

Wyżej wymieniona nieruchomość położona jest: 07-430 Myszyniec, Wolkowe i współnależy do dłużników: Waldemar Jacek Salicki i Marianna Sabina Salicka. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00061594/6.

Suma oszacowania wynosi 1 491 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 118 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 149 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Ostrołęce 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka ul. Kilińskiego 5
Tel. (29) 691-71- 55, 601-789-602, e-mail: ostroleka.cichon@komornik.pl
www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Skomentuj [ 0 ]
09:41, 16.05.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET