Wtorek, 7 lipca 2020 r., imieniny Estery, Metodego, Kiry

Ogłoszenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.


Będzie to pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 6/17, o pow. użytkowej 42,09 m kw. (w tym przynależna piwnica nr 17 o pow. 6,09 m kw.), składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, usytuowanego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ostrołęce przy ul. Papierniczej 6 (KW OS1O/00073469/8) oraz przysługujący: udział 4209/96446 w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział 4209/96446 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 40102/6 o pow. 1627 m kw. objętej w KW OS1O/00071402/7, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00073469/8.

Suma oszacowania wynosi 105.340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79.005,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.534,00 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 79 1500 1533 1215 3005 9514 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorza Kozikowskiego mieszczącej się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Farna 9A/8.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka, ul. Farna 9A/8
Tel. (29) 646-12-93
www.komornikostroleka.pl

Artykuł sponsorowany

Skomentuj [ 0 ]
13:51, 29.03.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu Maków24.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

© Copyright 2011 Maków24.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET